Informace o projektu

Projekt byl založen v roce 2016. Naším cílem je vybudovat volně přístupnou galerii umění, propojit vzájemně umělce všech stylů umění se zákazníky a to v profesionálním prostředí. Vytváříme komunitu lidí se zájmem o umění - každý umělec, galerie nebo starožitník se stává automaticky členem komunity. Chceme vytvořit pro všechny rovné podmínky tak, aby zde mohli prezentovat a prodávat svojí uměleckou tvorbu všichni bez ohledu na ekonomické postavení své země, bez rozdílu jazyka nebo barvy pleti. Naše internetová galerie je pro všechny milovníky umění, je to databáze uměleckých směrů a národních kultur a to i těch nejmenších zemí. Galerie je nevyčerpatelnou studnicí inspirace a fantazie.

Odmítáme umělecká díla, která prezentují násilí proti člověku, zvířatům, přírodě a věcem v jakémkoliv smyslu. Chceme, aby tato galerie měla především kulturní a vzdělávací význam a stala se přínosnou službou pro podporu umělců a kupujících, milovníků umění. Naleznete-li v této galerii obrazovou nebo zvukovou prezentaci, která by měla protizákonný, nebo jinak nepřípustný obsah či význam, uvědomte nás přes náš kontakt. Takový druh prezentace bude co nejdříve odstraněn. Dále chceme upozornit, že některé druhy obrazové nebo zvukové prezentace umělců mohou být z pohledu některých návštěvníků dramatické, erotické, nebo na hranici přípustnosti. Umění se týká hlavně fantazie a tu má každý člověk neomezenou. Pokud bude ve Vás některá prezentace vyvolávat negativní pocity, doporučujeme takovou prezentaci neprohlížet. Zneužití a kopírování uměleckých děl prezentovaných v této galerii a obsahu této galerie je zakázáno. Všechna prezentovaná díla jsou chráněna vlastnickými, autorskými nebo jinými obdobnými právy. Budeme rádi, pokud umělci z celého světa najdou v naší galerii dostatečné a kvalitní zázemí a pro návštěvníky, kteří chtějí zakoupit uměleckou tvorbu se stane tato galerie jednou z nejoblíbenějších.

Umělcům a galeriím neúčtujeme žádné provize z prodeje uměleckých děl a ani žádné jiné další poplatky. Cílem je propojit prodávajícího s kupujícím přímo bez naší účasti. To znamená, že kupující nakupuje umělecká díla přímo od umělců, galerie nebo sterožitnictví, kteří jsou zde prezentováni. 

ArtsLocator.com a CestiUmelci.cz se řídí zákony platnými v České Republice, neposkytuje žádné právní záruky k prezentovaným informacím, fotografiím a videozáznamům. .

Virtuální výstava